link_001  link_002  wazne_daty  link_003

Od 40 lat informatyka ekonomiczna rozwija się w uczelniach ekonomicznych i na wydziałach zarządzania uniwersytetów. W bieżącym roku mija także 20 lat od powołania Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej (NTIE), integrującego środowisko kształcących oraz prowadzących badania w obszarze informatyki ekonomicznej. W tym jubileuszowym czasie NTIE postanowiło zorganizować pierwszy Kongres Informatyki Ekonomicznej.Kongres stawia sobie za zadanie propagowanie informatyki ekonomicznej w środowisku akademickim, biznesowym, administracji państwowej i samorządowej, a także prezentację dorobku wiodących ośrodków naukowych zajmujących się informatyką ekonomiczną. Na pierwszym Kongresie zamierzamy również podjąć ponownie dyskusję nad przedmiotem, zakresem oraz metodologią badań informatyki ekonomicznej, w przekonaniu konieczności uzgodnienia i opublikowania memorandum w tej sprawie. Kongresowi towarzyszyć będzie Walny Zjazd członków NTIE oraz Konsorcjum Doktoranckie.

Głównym organizatorem pierwszej edycji Kongresu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Kongres kontynuuje dorobek organizowanych wcześniej konferencji: „Informatyka V Przyszłości”, „Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym”, „Creativity Support Systems” oraz „Systemy Wspomagania Organizacji”. Współorganizatorami Kongresu są: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zaangażowanie się w organizację i udział w Kongresie w roli partnera zadeklarowało wiele ośrodków akademickich, m.in. Uniwersytet w Białymstoku oraz SGGW, które dotychczas nie współpracowały z NTIE. Zapraszamy organizatorów konferencji podejmujących tematykę informatyki ekonomicznej do przyłączenia się do nas przy okazji organizacji kolejnych Kongresów.

 

 

patr_med

patr_med

Rz_Logo_male katowice logo_radio_kat  

30 kwietnia 2015 r. – przesłanie zgłoszenia artykułu – tytuł artykułu i jego streszczenie

01 czerwca 2015 r. – przesłanie pełnego tekstu artykułu

30 lipca 2015 r. - informacje o akceptacji artykułu

01 września 2015 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

23-25 września 2015 r. – Kongres Informatyki Ekonomicznej

 
 
banner_transparency
 

lokalizacja