Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Katedra Inżynierii Wiedzy

 

ul. Bogucicka 3
40-226 Katowice
 
tel. +48 32 257-72-95
e-mail: kie2015@ue.katowice.pl

 

Wpłaty:
ING Bank Śląski S.A.
Oddział w Katowicach
Numer konta: 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
z dopiskiem: KIE2015 (imię i nazwisko)