logo_kie_a

Program
I Kongresu Informatyki Ekonomicznej

23 – 25 września 2015

 

Dzień pierwszy 23.09.2015 (środa) 

Zawiercie, Hotel Zawiercie Business & Leisure, ul. Wierzbowa 6, 42-400 Zawiercie

Podlesice k/Kroczyc, Hotel Ostaniec – Podlesice 82, 42-425 Kroczyce

10:00 – 10:20 Powitanie gości :
Prezydent m. Zawiercie  mgr Witold Grim
Prezes Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
Dziekan Wydziału Ekonomii prof. dr hab. Barbara Kos
Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka
10:20 – 10:30 Otwarcie Kongresu Informatyki Ekonomicznej
JM Rektor UE Katowice prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński
10:30 –  11:30
Sesja plenarna  Smart City – Miasto Zawiercie


10:30        Wykład wprowadzający
Jerzy Gołuchowski, Marcin Korzeb, Paweł Weichbroth 

Udział podmiotów gospodarczych w transformacji współczesnego miasta w kierunku inteligentnego miasta

 

10:50         Panel dyskusyjny Krok po kroku do smart city – doświadczenia i perspektywy – część II
prowadzenie prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz – Wronka, Prezes Witold Brodzik

10:50 Witold Brodzik, Zakłady Produkcyjne B-D SA:
Biznes, samorząd terytorialny, społeczność lokalna – przestrzenie współpracy w perspektywie smart city
11:00 Eugeniusz Orłowski, O&S ComputerSoft:
Digitalizacja zasobów dla nowoczesnego zarządzania; smart city w perspektywie biznesu
11:10 Grzegorz Nitkiewicz, Śląska Sieć Metropolitalna sp. z o.o.:
Infrastruktura i oprogramowanie dla smart city – doświadczenia z realizacji projektów na   rzecz samorządów lokalnych
11:20 Małgorzata Staś, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego:
Finansowanie projektów z zakresu smart city w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014-2020
                Przerwa
12:00 – 13:30 Sesja plenarna Smart City – Miasto Zawiercie


12:00       Panel dyskusyjny  Krok po kroku do smart city – doświadczenia i perspektywy - część II
prowadzenie prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz – Wronka, Prezes Witold Brodzik
12:00 prof. dr hab. Krzysztof Czekaj, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie:
Problemy społeczne, mapy badawcze, planowanie społeczne – perspektywa smart city
12:15 dr Zbigniew Kamiński, Kamsoft SA:
Metody wyprzedzającego zabezpieczania zdrowia, gromadzenie i wykorzystanie danych wrażliwych; smart city w perspektywie biznesu
12:30 Katarzyna Śpiewok, Krzysztof Zbrożek, Urząd Miejski w Gliwicach:
E-samorząd lokalny – wewnętrzne systemy IT i e-administracja dla mieszkańców, doświadczenia samorządu gliwickiego
12:45        Dyskusja
13:30 – 14:15 Lunch
14:15 – 15:45 Wyjazd i zwiedzanie – alternatywnie:
Wytwórni Wód Jura Skałka – Prezes Witold Brodzik;
Włodowice, ul. Świerkowa 1
Aluron – Prezes Kryspin Baran;
Zawiercie, ul. Podmiejska 11
15:45 Przejazd do Hotelu Ostaniec w Podlesicach
16:00 – 16:45 Wręczenie nagród XVIII Konkursu Prac Dyplomowych z dziedziny Informatyki Ekonomicznej obronionych w roku akademickim 2013/2014 – Hotel Ostaniec – Podlesice 82, 42-425 Kroczyce
16:45 – 17:00 Przerwa
17:00 – 19:30 Walny Zjazd NTIE – wybory władz
20:00 O Informatyce Ekonomicznej przy biesiadnym stole
Dzień drugi 24.09.2015  (czwartek)
Podlesice k/Kroczyc,
Hotel Ostaniec – Podlesice 82, 42-425 Kroczyce
7:00 – 9:00 Śniadanie
09:00 – 11:00 Sesja plenarna Metodologia Informatyki Ekonomicznej
09:00        Panel dyskusyjny – prowadzenie prof. dr hab. Inż. Bogdan Franczyk, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Leipzig / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
11:00 – 11:30 Przerwa
11:30 – 13:30
INFORMATYKA V PRZYSZŁOŚĆ


11:30      Panel dyskusyjny Informatyka versus Przyszłość 
prowadzenie: prof. dr hab. Witold Chmielarz

 

1. Czy informatyka może determinować przyszłość i dlaczego?
2. W jaki sposób może tą przyszłość odhumanizować?
3. Dlaczego mówi się, że może wzbogacić przyszłość dla człowieka?
4. Jakie niebezpieczeństwa czyhają na tej drodze? 

 

Uczestnicy panelu: Helena Dudycz, Jerzy Gołuchowski, Jerzy Kisielnicki, Joanna Paliszkiewicz, Kazimierz Perechuda, Włodzimierz Szpringer, Urszula Świerczyńska-Kaczor, Janusz Wielki

 Sesja referatowa

prowadzenie: dr Tomasz Parys

12:30        Jerzy Kisielnicki 

Po drugiej strony mocy czyli ciemne strony informatyki

12:45        Daria Hołodnik, Kazimierz Perechuda 

Przedsiębiorstwo nowej generacji

13:00        Łukasz Wiechetek, Marek Mędrek 

Wykorzystanie otwartych zbiorów danych i systemów inteligencji biznesowej w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie systemu JST Finanse

13:15        Karolina Pilarczyk 

Istotność MIS dla sektora bankowego

SYSTEMY WSPOMAGANIA ORGANIZACJI

prowadzenie: dr Teresa Porębska – Miąc 

11:30        Andrzej Bytniewski, Marcin Hernes

Metoda wyznaczania reprezentacji zbioru obiektów w module wizualnej oceny jakości w zintegrowanym systemie informatycznym zarządzania

11:45        Marcin Hernes, Anna Chojnacka-Komorowska, Kamal Matouk

Analiza dokumentów tekstowych w wieloagentowym zintegrowanym systemie

12:00        Dariusz Put 

Problemy i metody integracji zasobów informacyjnych organizacji

12:15        Andrzej Białas 

Aspekty kosztów i korzyści w zarządzaniu ryzykiem

12:30        Janusz Stańczak, Janusz Zawiła-Niedźwiecki 

Czynniki sukcesu projektu wdrażania systemu SAP w Politechnice Warszawskiej

12:45             Włodzimierz Lewoniewski,  Krzysztof Węcel, Witold Abramowicz

Analiza porównawcza modeli jakości informacji w narodowych wersjach Wikipedii

13:00        Mariusz Grabowski, Adam Sagan 

Model TAM w ocenie platformy e-learningowej MOODLE

13:15        Dyskusja

13:30 – 15:00 Obiad
15:00 – 16:30
SOCIAL MEDIA & CREATIVITY SUPPORT SYSTEMS
Creativity in Social Networking 

prowadzenie: dr Mariusz Żytniewski

 


15:00        Agata Filipowska, Bartosz Perkowski

Modelling the Strength of Relations in Telecommunication Social Networks

15:30        Bartosz Wachnik

 An analysis of effectiveness factors in the completion of it projects- the supplier’s perspective

15:15        Nina Siemieniuk, Tomasz Siemieniuk

Deterministic haos in business process modelling

15:45        Paweł Weichbroth, Marcin Sikorski 

Techniques, methods and tools for prototyping of user interface

16:00        Krzysztof Węcel 

Linked geodata for profiling of TELCO users

16:15        Dariusz Dziuba 

Rewarding strategies and the value of  incentives in paid to complete online surveys

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU
prowadzenie: dr Barbara Filipczyk

 

15:00        Michał Goliński 

Udział sektora technik informacyjnych w gospodarce światowej

15:15        Krzysztof Kania, Janusz Strużyna 

Zadania ICT w procesie gamifikacji firmy

15:30        Jerzy Korczak, Helena Dudycz, Bartłomiej Nita, Piotr Oleksyk, Adrian Kaźmierczak 

Próba rozszerzenia wiedzy w systemach wspomagania decyzji menedżerskich w małych i średnich przedsiębiorstwach

15:45        Akeel Alsaaka, Mariusz Borawski, Anna Łatuszyńska, Małgorzata Łatuszyńska, Kesra Nermend 

Wspomaganie decyzji menedżerskich z wykorzystaniem technik neuronauki poznawczej

16:00        Jerzy Korczak, Izabela Heppner 

Ontology of data mining in the intelligent dashboard for managers

16:15        Dyskusja

 

16:30 -17:00 Przerwa
17:00 – 18:30 Sesja plakatowa, Konkurs o nagrodę Firmy SAS
19:30 Uroczysta kolacja
Dzień trzeci – 25.09.2015 (piątek)
Podlesice k/Kroczyc,
Hotel Ostaniec – Podlesice 82, 42-425 Kroczyce
7:00 – 9:00 Śniadanie
09:00 – 11:00 Sesja plenarna Big Data

09:00       
Wykład wprowadzający
prof. dr hab. Witold Abramowicz  

Modele biznesowe Big Data     

09:40        Janusz Wielki 

Analiza szans, możliwości oraz wyzwań związanych z wykorzystaniem cloud computingu i Big Data, jako technologii konwergentnych

09:55        Maria Mach-Król 

Temporalny model dojrzałości do Big Data

10:10        Małgorzata Nycz, Zdzisław Pólkowski

Big Data a Business Intelligence

10:25        Wioletta Sokołowska, Witold Abramowicz, Tymoteusz Hossa, Karol Fabisz, Jakub Opałka

Application of Big Data Solutions for the Needs of the Energy Sector

10:40        Dyskusja

11:00 – 11:30 Przerwa
11:30 – 13:15
SOCIAL MEDIA & CREATIVITY SUPPORT SYSTEMS
Creativity for Business Strategy Management

prowadzenie: dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz

 

11:30        Tomasz Bajon

The views of selected authors on the concept of the game

11:45        Elżbieta Kasperska, Rafał Marjasz

World model simulation – the example of macro forecasting for humanity development

12:00        Rafał Marjasz

Finding the optimal strategy for employment in conjunction to the mechanism of promotion within the workforce

12:15        Celina Olszak, Tomasz Bartuś,
Paweł Lorek

Selected issues in design of it – enabled organizational creativity support

12:30        Ilona Pawełoszek

WEB 3.0 applications in enterprise strategy

12:45        Stanisław Drosio, Stanisław Stanek

Ontology applicationa in crisis management and business continuity planning

13:00        Dyskusja

TECHNOLOGIE WIEDZY W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYM


prowadzenie: dr hab. Krzysztof Kania
 

11:30        Jędrzej Wieczorkowski

Analiza wykorzystania podejścia procesowego w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej

11:45        Renata Gabryelczyk, Arkadiusz Jurczuk

Kompetencje w obszarze modelowania procesów. Implikacje dla urzędów sektora publicznego

12:00        Karol Fabisz, Wioletta Sokołowska

Techniki eksploracji procesów biznesowych źródłem uzyskiwania przewagi konkurencyjnej dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw

12:15        Damian Dziembek

Analiza SWOT systemów Business Intelligence udostępnianych   przedsiębiorstwom w publicznej chmurze obliczeniowej

12:30        Tomasz Jeruzalski, Karolina Chwalewska

Analiza wizualna w administracji publicznej

12:45        Andrzej Sołtysik

Wspieranie procesów pozyskiwania, kreowania i utrzymania kapitału ludzkiego w organizacji opartej na wiedzy. Wstępne wyniki badań

13:00        Dyskusja

13:15 – 13:30 Zakończenie Kongresu
13:30 – 15:00 Obiad