• Analityka wielkich zbiorów danych, procesów biznesowych i mediów społecznościowych
  • Ekonomiczne, społeczne oraz kulturowe uwarunkowania informatyzacji biznesu i administracji
  • Internet w działalności organizacji (e-administracja, e-biznes, e-learning, e-zdrowie)
  • Komunikacja elektroniczna i media społecznościowe w organizacji
  • Metody badań informatyki ekonomicznej
  • Podejścia do tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych
  • Systemy wspomagania kreatywności
  • Technologie wiedzy w zarządzaniu organizacją
  • Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie
  • Zarządzanie w inteligentnym mieście